Grāmatvedības uzskaites ārpakalpojumu sniedzējs nodrošinās Jūs ar sakārtotu grāmatvedību, šādi ietaupot ievērojamus līdzekļus grāmatveža algošanai, darba vietas iekārtošanai un grāmatvedības programmas iegādei. Grāmatvedības uzskaites pakalpojumus sniedzam: AS, SIA, IK, zemnieku vai zvejnieku saimniecībām, biedrībām vai nodibinājumiem, kā arī pašnodarbinātām personām (reģistrētām VID kā Nodokļu maksātāji).

Grāmatvedības ārpakalpojumā ietilpst:

- Nodokļu uzskaite

- Grāmatvedības uzskaite, atskaišu sagatavošana un iesniegšana LR VID

- Kadru uzskaite (saistīto dokumentu noformēšana - rīkojumi, štatu saraksti, tabeles un tml. pakalpojumā neietilpst)

 

Grāmatvedības uzskaites pakalpojumu ikmēneša maksa tiek noteikta vadoties pēc sekojošiem parametriem:

- klienta pirmdokumentu skaita mēnesī (rēķini, pavadzīmes, bankas pārskaitījumi, kases operācijas u.c.),

- pamatlīdzekļu skaita, vērtības un sastāva,

- darbinieku skaita uzņēmumā,

- valūtu skaita, kurās tiek veiktas saimnieciskās darbības operācijas un Sabiedrības norēķinu kontu daudzuma,

- darījumu sarežģītības pakāpes,

- klientam nepieciešamo papildus pakalpojumu daudzuma

Piesakieties uz bezmaksas konsultāciju, lai precizētu Jūsu pakalpojuma apmēru un izmaksas. Tel.: 26161702